Post Pic

Transcriptie


Transcriptie verwijst naar het maken van een tekstbestand dat het script bevat van video's, onlineopleidingen, audiobestanden enzovoort. Dit kan worden uitgevoerd vanaf digitale bestanden, dvd's of elke andere audio-indeling.

Er zijn transcriptiediensten vereist wanneer een audiobestand moet worden vertaald en vervolgens moet worden opgenomen in de doeltaal of -talen.

We kunnen alle types documenten, zoals interviews, dictaten, bedrijfsmeetings, conferentiegesprekken, onlineopleidingen, lezingen, seminars enzovoort transcriberen.

Raadpleeg onze IBM-casestudy om een concreet voorbeeld te zien van een transcriptieproject.